• Inteligentné oko - šetrí peniaze

Inteligentné oko je vynikajúca vlastnost pre úsporu energie, pretože
zistí kedy osoby opustia miestnost, ale nechajú klimatizacnú
jednotku zapnutú. Ak sa do miestnosti nikto nevráti do %+ minút,
jednotka automaticky prejde do energeticky úsporného režimu s
nižším vykurovacím alebo chladiacim výkonom, ale stále pri udržaní
komfortu v miestnosti.

 • Cerpadlo kondenzátu

Táto jednotka má štandardne zabudované cerpadlo kondenzátu (prípadne ako volitelné príslušenstvo - ak je uvedené). Odvod
kondenzátu, ktorý vzniká pri chladení môže tak byt jednoducho napojený aj na potrubie umiestnené nad jednotkou. Originálne
Daikin cerpadlá majú velmi tichý chod, sú spolahlivé a majú velmi nízku spotrebu vdaka použitiu DC motorov.

 • SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikácie - rovnomerná teplota všade, aj vo velkých priestoroch

Klimatizovanie samostatných velkých priestorov nie je možné niekedy efektívne dosiahnut použitím len jednej vnútornej
jednotky Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie umožnujú rozdelit výkon jednej jednotky medzi dve, tri alebo dokonca
štyri menšie jednotky. Tým je možné v miestnosti dosiahnut rovnomerné prúdenie a teplotu bez nutnosti použitia viacerých
menších vonkajších jednotiek. Ikona oznacuje, že je možné použit vonkajšiu jednotku pre takúto aplikáciu.

 • Multi Split aplikácie - komfort pre celý domov, len s jednou vonkajšou jednotkou

Táto vnútorná jednotka môže byt pripojená k Multi Split vonkajšej jednotke, ktorá umožnuje klimatizovanie niekolkých
nezávislých miestností pomocou jednej vonkajšej jednotky, co prináša jednoduchšiu montáž a vyžaduje vonku menej miesta.
Na Multi Split vonkajšie jednotky je možné pripojit od % do 3 vnútorných jednotiek a na Super-Multi-Plus systém až do )
vnútorných jednotiek.

 • Extra široký prevádzkový rozsah - môžete si byt istí, že to bude fungovat, ked to najviac potrebujete!

Nie je nic krajšie ako útulná teplá obývacka pocas mrazivej zimy vonku - prevádzkový rozsah garantuje teplo aj ked vonku
klesne teplota na -%+°C, alebo aj -%3°C!
Niektoré technické aplikácie vyžadujú chladenie aj pri nízkych vonkajších teplotách jednotky oznacené touto ikonou môžu
pracovat v režime chladenia pri vonkajšej teplote až do -*3°C (neplatí pre Multi Split aplikácie).

 • Titánium apatitový fotokatalytický Jlter vzduchu - cistý vzduch vo vašom domove!

Cistenie vzduchu pomocou nenápadných ale nádherných chemických reakcií: najskôr vápenno-hydroxyapatititová vrstva vo
ltri absorbuje baktérie, vírusy, amoniak, oxid dusíka a iných škodlivých látok. Potom oxid titanicitý, aktivovaný pôsobením
denného svetla, vygeneruje hydroxilové radikály rozpúštajúce absorbované látky na neškodnú vodu a oxid uhlicitý. Úplne
nepovšimnutelné, s výnimkou cerstvého a cistého vzduchu vo vnútri miestnosti.

 • Možnost Online ovládania - absolútna kontrola kedykolvek, kdekolvek

Jednotky s možnostou On-line ovládania je možné ovládat z ktoréhokolvek miesta a v lubovolnom case a to jednoducho z vášho smartfónu alebo z tabletu. Toto ovládanie vyžaduje kúpu zvláštneho príslušenstva a dostupná musí byt aj lokálna siet na pripojenie jednotky. Naviac pre jednoduchú a lahko ovládatelnú reguláciu priamo z vášho mobilu má väcšina jednotiek dostupné príslušenstvo pre pripojenie do domácej sostikovanej siete alebo centrálneho riadenia budovy použitím protokolov Modbus alebo KNX prípadne napojenie na Daikin centrálny ovládac. Pripojenie cez BACNet alebo LON je cez Daikin DIII-Net tiež možné.

 • Týždenný casovac - tešte sa na návrat do komfortu

Týždenným casovacom naprogramujete týždennú
prevádzku jednotky, takže nemusíte jednotku zapínat
a vypínat manuálne. Pre každý den v týždni môžu
byt naprogramované až . kroky. Jednotky bez
týždenného casovaca majú %.-hodinový casovac
umožnujúci nastavit jeden cas denne kedy sa jednotka zapne a jeden cas kedy sa vypne.

 • Tichá prevádzka vonkajšej jednotky - žiadne rušenie vás ani

susedov
V niektorých prípadoch môžete mat obavy, aby ste v nocných hodinách
nerušili hlukom svojich susedov - hlavne v husto zastavaných oblastiach
alebo v radových domoch. Všetci máme predsa radi pri spánku ticho. Režim
tichej prevádzky vonkajšej jednotky obmedzuje jej hlucnost vonku, takže
môžete nechat jednotku bežat aj v noci s pocitom, že nikoho nerušíte.

 • Tichá prevádzka vnútornej jednotky - budete cítit komfort ale nebudete ju pocut

Jednotky s týmto režimom sú schopné dosiahnut výnimocne nízku hlucnost (*)dB(A)) - porovnatelnú s pohybom lístia
vo vánku. Táto funkcia je vhodná pre jednotky inštalované v spálni, pretože umožnuje nerušený spánok aj ked je jednotka
zapnutá.

 • Econo mode - komfort bez problémov s prívodom energie

Ekonomický režim umožnuje obmedzit maximálnu spotrebu energie
klimatizacnej jednotky v prípade ak máte problém s isticom, ktorý casto
vypne ak zapnete dalšie spotrebice (napr. vysávac, mikrovlnnú rúru,
atd.) alebo aj ked chcete len obmedzit spotrebu energie. Stále to však
máte pod kontrolou a ak budete potrebovat znovu maximálny chladiaci
alebo vykurovací výkon, môžete režim kedykolvek vypnút!

 • Samocistiaci Jlter - stále optimálny komfort a úcinnost

Automatické cistenie ltra zabezpecuje aby sa neakumuloval prach na prachovom ltri, cím sa zabezpecí vysoko úcinná a
komfortná prevádzka pocas celej životnosti jednotky, pretože nie je dobré ak je prietok vzduchu blokovaný znecisteným
ltrom. Naviac je vycistenie ltra neporovnatelne jednoduchšie ako u jednotiek bez automatického cistenia ltra kde je
potrebné lter vybrat a dostatocne vycistit.

 • Viaczónové inteligentné oko - ochrana pred

prievanom
Jednotky vybavené viaczónovým Inteligentným okom
poskytujú možnost presmerovat výfuk vzduchu z
jednotky mimo zónu s pobytom osôb. Predchádza sa
tým zníženiu komfortu, ktorý môže byt spôsobený priamym fúkaním chladného vzduchu na osoby. Samozrejme je dostupná
aj funkcia energeticky úsporného režimu v prípade, že sa v ani jednej zóne nezdržujú osoby dlhšie ako %+ minút.

 • Režim komfortného prúdenia vzduchu - komfort

pocas chladenia aj pocas vykurovania
Režim komfortného prúdenia vzduchu automaticky nastaví
smer výfuku vzduchu tak, aby sa dosiahla co najkomfortnejšia
teplota vzduchu v miestnosti, a vzduch pri tom nebol
vyfukovaný priamo na osoby.

 • 3-D prúdenie vzduchu - rovnomerná teplota v celej miestnosti

Jednotky so zabudovaným '-D prúdením vzduchu majú možnost presmerovat výfuk vzduchu
nielen hore alebo dole ale aj doprava a dolava a to podla požiadavky užívatela alebo
automaticky. Týmto sa dosiahne perfektná distribúcia vzduchu alebo Vám poskytne možnost
priameho nasmerovania výfuku vzduchu.

 • Režim zvýšeného výkonu - maximálny výkon, rýchly komfort

Režim zvýšeného výkonu umožnuje dosiahnut maximálny výkon jednotky
jednoduchým stlacením tlacidla, pricom sa nemusíte obávat o Váš úcet za elektrickú
energiu ani v prípade ak by ste ho zabudli vypnút. Tento režim Vám umožní vychladenie
alebo vykúrenie miestnosti v co najkratšom možnom case a po %+ minútach sa jednotka
automaticky prepne do normálneho režimu, cím predíde plytvaniu energiou.


Menu

Porovnať 0